Τα Χαρακτηριστικά Ενός Καλού Οδηγού

           Αγαπητοί φίλοι και φίλες! Δεν θα θέλαμε να κακοκαρδίσουμε κανέναν και για αυτό το λόγο αποφασίσαμε να ορίσουμε ποία χαρακτηριστικά θα είναι απαραίτητα για να παρουσιάσουμε το tutorial σας.
  • Αρχικά θα πρέπει να είναι δικό σας, όχι π.χ. κάποιο video που βρήκατε  από το youtube ή από κάπου αλλού. Να περιγράφει μια κατασκευή που εσείς φτιάξατε και όχι πως μπορούμε να φτιάξουμε κάτι που έχει φτιάξει κάποιος άλλος.
  • Θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά όλα τα βήματα τις διαδικασίας που πρέπει να ακολουθήσουμε και θα ήταν θετικό αν συνοδεύονταν από φωτογραφίες.
  • Σε περίπτωση που έχετε κάποιο video με οδηγίες βήμα - βήμα, το video πρέπει να είναι δικό σας . Επίσης θα πρέπει να φαίνεται καθαρά τι κάνετε και να έχει επεξήγηση των βημάτων που ακολουθείτε, είτε σε μορφή υποτίτλων, είτε εσείς να περιγράφετε τι κάνετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: