26.10.11

Οδηγός - Σελιδοδείκτης Καρδιά"Valentine's Day is around the corner and I came up with a simple little project for our loved ones! It doesn't have to be only for Valentines, it could be a gift for anyone who has our heart, for any occassion, any time of the year. The idea is a crochet heart shaped paper clip.."

Δεν υπάρχουν σχόλια: